A A A

Zgrupowania szkoleniowe w 2015r.

W dniach 9-14.02.2015r. odbyło się zgrupowanie szkoleniowe na Obiekcie Gimnastycznym im. Leszka Blanika w Radlinie, a w dniach 17-23.08.2015r. wyjazdowe zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w Gdańsku na obiektach AWF Gdańsk.