A A A

Zapisy

Klub Gimnastyczny Radlin prowadzi zapisy młodych sympatyków gimnastyki sportowej od 5 lat. Przy zapisie wymagana jest obecność jednego z rodziców lub prawnego opiekuna. Informacje można uzyskać w dniach od 25 do 30 każdego miesiąca, telefonicznie (609 514 111) wyłącznie w godzinach 17.00-19.00. Zapisy dziewcząt na zajęcia rekreacyjno-ruchowe dokonywane są tylko w przypadku rezygnacji pojedyńczych dziewcząt z zajęć, z uwagi na pełny skład.