A A A

Wznowienie zajęć rekreacyjno - ruchowych dla chłopców

 

Zarząd KG Radlin informuje, iż od 01.06.2020 r. wznowione zostały zajęcia rekreacyjno – ruchowe dla chłopców, którzy wcześniej brali w nich udział, a które ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju zostały w klubie odwołane. W związku z powyższym prosimy rodziców/opiekunów dziecka o potwierdzenie chęci dalszego udziału w ww. zajęciach, najpóźniej do dnia 20.09.2020 r. pod numerem telefonu 609-514-111 (w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 do 19:00).

Brak informacji w powyższej sprawie w podanym powyżej terminie potraktowane zostanie jako rezygnacja dziecka z zajęć rekreacyjno - ruchowych, a co za tym idzie jego skreśleniem z listy uczestników.

 

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo