A A A

Przyjmiemy do pracy

Zarząd klubu przyjmie do pracy w niepełnym wymiarze godzin osobę posiadającą przygotowanie do prowadzenia zajęc gimnastyki sportowej chłopców - grup początkujących