A A A

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej połączone z imprezą gwiazdkową - 28.12.2011

W dniu 28.12.2011 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z nadaniem przez Radę Miasta Radlina obiektowi gimnastycznemu imię Leszka Blanika złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w gimnastyce sportowej. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Radlina - Barbara Magiera, Przewodniczący Rady Miasta - Jacek Sobik, Radni Miasta Radlin, którzy poparli wniosek klubu, ksiądz prałat Alfred Wloka, który pobłogosławił tablicę pamiątkową oraz goście współpracujący z klubem. Gościem honorowym był sam Leszek Blanik oraz jego byli trenerzy Ernest Hawełek i Alfred Kucharczyk. Uroczystość odbyła się przy licznie zgromadzonej widowni członków i sympatyków klubu. Uroczystość połączona była z coroczną imprezą gwiazdkową organizowaną przez Klub dla wszystkich uczestników prowadzonego szkolenia w klubie. W trakcie uroczystości prezes klubu Ludwik Blanik wręczył zasłużonemu dla klubu i kraju olimpijczykowi i długoletniemu trenerowi Alfredowi Kucharczykowi dyplom honorowego członka klubu przyznanego przez Walne Zebranie członków klubu. Dyplom podziękowania otrzymał także przyjaciel klubu Michał Ogorzały