A A A

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej połączone z imprezą gwiazdkową - 28.12.2011

W dniu 28.12.2011 odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z nadaniem przez Radę Miasta Radlina obiektowi gimnastycznemu imię Leszka Blanika złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w gimnastyce sportowej. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Radlina - Barbara Magiera, Przewodniczący Rady Miasta - Jacek Sobik, Radni Miasta Radlin, którzy poparli wniosek klubu, ksiądz prałat Alfred Wloka, który pobłogosławił tablicę pamiątkową oraz goście współpracujący z klubem. Gościem honorowym był sam Leszek Blanik oraz jego byli trenerzy Ernest Hawełek i Alfred Kucharczyk. Uroczystość odbyła się przy licznie zgromadzonej widowni członków i sympatyków klubu. Uroczystość połączona była z coroczną imprezą gwiazdkową organizowaną przez Klub dla wszystkich uczestników prowadzonego szkolenia w klubie. W trakcie uroczystości prezes klubu Ludwik Blanik wręczył zasłużonemu dla klubu i kraju olimpijczykowi i długoletniemu trenerowi Alfredowi Kucharczykowi dyplom honorowego członka klubu przyznanego przez Walne Zebranie członków klubu. Dyplom podziękowania otrzymał także przyjaciel klubu Michał Ogorzały

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo