A A A

Marian Pieczka przegrał prawomocnym wyrokiem proces wytoczony klubowi

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 18.01.2012r. zakończył się proces wytoczony klubowi przez instruktora Mariana Pieczkę. Sąd Apelacyjny w Gliwicach prawomocnym wyrokiem oddalił żądanie Mariana Pieczki wypłacenia rzekomo należnej mu nagrody Ministerstwa Sportu za akcję „Trener” za 2008 rok.

W swym uzasadnieniu Sąd stwierdził, że klub na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wiarygodnych świadków udowodnił, że postępowanie instruktora Mariana Pieczki było naganne z uwagi na przebywanie na zawodach i zajęciach w stanie nietrzeźwym. Tym samym Zarząd Klubu miał prawo pozbawić go nagrody i wnioskować ją trenerom zasługującym na wyróżnienie. Marian Pieczka wyrokiem sądu został zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów sądowych, w tym wpłacenia na rzecz klubu 1817 zł.

Wszelkie wypowiedzi udzielone w prasie przez Mariana Pieczkę były pomówieniami i oszczerstwami pod adresem prezesa Ludwika Blanika oraz Zarządu Klubu

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo